GDPR – spôsob ochrany Vášho súkromia

Záleží nám na ochrane osobných údajov našich zákazníkov a k zberu týchto údajov pristupujeme podľa predpisov o ochrane osobných údajov a zodpovedne. Pri návšteve a využívaní služieb Koku.sk sú zbierané nasledujúce údaje, s uvedeným účelom a podmienky ich ďalšieho spracúvania sú:

Informácie všeobecného charakteru ku návšteve epmelektro.sk

SSL – Bezpečné prenášanie Vašich údajov zabezpečuje šifrovanie. Náš spôsob šifrovania je využívanie systému kódovania SSL (Secure Socket Layer). Vaše osobné údaje sú na našich internetových stránkach a počas ďalšieho spracovávania osobných údajov zabezpečované primeranými technicko – organizačnými riešeniami a opatreniami proti odcudzeniu a inému neoprávnenému prístupu tretích strán.

Webhosting poskytuje autor e-shopu; ui42 spol. s r.o. využívajúci certifikované cloud riešenia podľa smernice GDPR vrátane certifikátov ISO 9001:2016, ISO 270014:2014.

Sledovanie návštevy stránok

Štatistické údaje vyplývajúce z používania nami poskytovaných služieb v internetovom obchode a ostatných stránkach vyhodnocujeme cez Google Analitics, službu spoločnosti Google. Google Analitics je služba s certifikáciou v oblasti sledovania návštevnosti webu a ochrane osobných údajov.

Zhromažďované údaje návštevnosti stránok

Počas Vašej návštevy na stránkach epmelektro.sk zhromažďujeme a vyhodnocujeme pomocou zabudovaného kódu údaje poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Google Chrome Verzia 76.0.3809.132)
 • jazykové nastavenie prehliadača (napr. Angličtina)
 • operačný systém (napr. macOS Mojave )
 • rozlíšenie otvoreného okna prehliadača
 • rozlíšenie používanej obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (stránka z ktorej ste sa na aktuálnu stránku dostali – odkazovacia stránka)
 • IP adresa
 • čas vytvorenia prístupu
 • kliknutia na stránke

Za účelom marketingu a remarketingu používame javascript kódy externých služieb s certifikátom: Google Adwords, Facebook.

Cookies

Náš internetový obchod používa na viacerých miestach tzv. cookies. Cookies sú súbory používané vašim počítačom a povoľované vašim prehliadačom. Tieto malé textové súbory neobsahujú žiadne osobné údaje a nemôžu byť priradené konkrétnej osobe. Pre spojenie týchto údajov a iných zdrojov s vašou osobou je potrebný váš súhlas na stránke koku.sk .

Pre umožnenie vstupu do internetového obchodu nie je akceptácia cookies nevyhnutná požiadavka. K správnemu fungovaniu košíka a objednávaniu produktov je však potrebná akceptácia aktivácie technických cookies, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu funkcionality stránky koku.sk. Tieto údaje sú po niekoľkých dňoch vymazané a medzitým slúžia na technické zabezpečenie nákupu.

Nami najviac využívané z rodiny cookies sú session cookies (dočasné cookies), ktoré sa mažú pri každom ukončení relácie prehliadača. Okrem session cookies existujú aj persistant cookies (dlhodobé cookies), ktorá slúžia na identifikáciu vás ako návštevníka a zákazníka. Žiadna zo skupín cookies nie je pre Váš počítač nebezpečná a neobsahuje vírusy.

Najčastejšie používané cookies:

technické cookies, potrebné pre správnu funkcionalitu internetového obchodu a optimálne zobrazovanie kvôli funkcionalitám e-shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. funkcia prihlásenia, životnosť: 10 dní; funkcionalita košíka, životnosť: 10 dní; naposledy prezerané produkty, životnosť: 10 dní)

Na stránkach Koku.sk sa vyskytujú aj odkazy a prepojenia so zjednoteným obsahom iných webových stránok. Z tohto dôvodu môžu byť počas prehliadania našich stránok vytvorené také súbory cookies, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti EPM SYSTEMS, s.r.o.. Toto sa stáva, ak navštívená stránka používa služby tretích strán (napr. Glami, Google, Facebook) na analýzu, marketingovú automatizáciu, alebo zobrazuje obsah internetových stránok tretích strán (ako napr. YouTube). Takéto prepojenie má za následok akceptovanie cookies od tretích strán a ich služieb.

Povolenie pre používanie cookies je možné nastaviť v nastaveniach vášho prehliadača. Ak je koku.sk stránka, na ktorej si neprajete byť sledovaný a poskytovať cookies, vyjadrenie nesúhlasu so sledovaním navštívených stránok je možné podľa bod I. a.

Používanie, získavanie a spracovanie osobných údajov.

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ zabezpečujúci informačné systémy spracúvajúce vaše osobné údaje je:

EPM SYSTEMS, s.r.o.
Gazdovský rad 41
Šamorín 931 01
IČO: 31434177

Osobné údaje a ich kategorizácia

V záležitosti na tom, ktoré nami poskytované služby využívate, potrebné údaje na ich vybavenie zhromažďujeme.

Pri nákupe v našom e-shope zhromažďujeme pre úspešné vybavenie vašej objednávky nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, jazyk, IP adresa

Tieto osobné údaje môžu byť v prípade nevyhnutnosti a riadnemu plneniu kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám. Toto sa vzťahuje na údaje o vašej adrese na doručenie objednávky, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Ako komunikačný prostriedok bude používaný váš email, kam vám bude poslané potvrdenie o objednávke a iné správy informačného charakteru, ako sú napr. informácie o stave objednaného tovaru – doručovanie. Pre spracovanie objednávok a plnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy sú nevyhnutné údaje poskytované našim zmluvným prevádzkovateľom logistických služieb – kuriérskych spoločností. Osobné údaje môžu poskytovatelia týchto služieb používať výlučne na plnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Osobné údaje spracovávame výhradne počas trvania poskytovaných služieb, na ktoré nám bolo udelené povolenie s ich spracovaním.

V prípade, že sa na našom webshope registrujete, potrebovať budeme nasledujúce informácie:

Meno a priezvisko, e-mail, adresu na doručovanie, fakturačnú adresu, tel. číslo, jazyk.

V prípade, že si z nášho webshopu prajete dostávať pravidelný newsletter:

e-mailová adresa, stav autorizácie cez zaslaný aktivačný odkaz, IP adresa

Na prihlásenie sa na odber newsletterov je využívaná metóda double opt-in. Táto zabezpečuje, že newsletter budete dostávať iba v tom prípade, ak si to naozaj prajete. Zabezpečenie je prostredníctvom potvrdzovacieho odkazu zasielaného po prihlásení na e-mail záujemcu. Ak si budete priať odber zrušiť, jednoducho kontaktujte našu zákaznícku podporu, alebo kliknite na odkaz v päte newsletteru.

Údaje vo formulároch

Na stránke koku.sk vám umožňujeme pýtať sa, alebo prenášať informácie priamo k nám. V prípade, že tieto údaje nie sú osobného charakteru, budú uložené a štatisticky vyhodnotené.

Zákaznícke konto

Registráciou na našej stránke získavate svoj účet. Tento účet slúži na zhromaždenie nami uložených údajov o vami odoslaných objednávkach, ako spracovaných, tak aj nespracovaných.

Súbory log

Každý prístup na internetovú adresu koku.sk budú vašim prehliadačom odovzdávané údaje o používaní umiestnené v Server Logfiles , čo sú protokolové súbory. Tieto obsahujú nasledujúce údaje: presný čas a dátum prístupu, URL stránky, adresu IP, adresu URL Referrer – predchádzajúca adresa, kvantitu prenesených údajov a User Agent, ktorý pozostáva z typu a verzie prehliadača a používaného operačného systému.

Bezpečnosť prenášaných údajov

Ak ste u nás registrovaný, prihlásenie do vášho účtu je možné iba prostredníctvom hesla. Tieto údaje je najvhodnejšie spravovať dôverne a obozretne a po ukončení činnosti prehliadač zavrieť, najmä ak je počítač používaný aj inými osobami. EPM SYSTEMS s.r.o. nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.

Nesúhlas s použitím údajov

Na odvolanie svojho súhlasu máte právo a môžete tak kedykoľvek s účinnosťou do budúcna učiniť. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Ak si budete priať odber zrušiť, jednoducho kliknite na odkaz v päte newsletteru. Odvolanie súhlasu s účinnosťou do budúcna nemá vplyv na zber údajov pred odvolaním súhlasu a na zákonnosť predchádzajúceho spracovávania údajov.

V prípade odvolania súhlasu budú osobné údaje ktoré boli uložené, vymazané, ak tieto údaje už nie sú naďalej potrebné pre dosiahnutie účelu na ktorý bol súhlas udelený, alebo ak je ukladanie neprípustné zo zákonných dôvodov.

Práva dotknutých osôb a právo na informácie

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

S otázkami o ochrane údajov môžete kedykoľvek osloviť našu zákaznícku podporu.

Môžete tak urobiť e-mailom na epmsystems.obchod@gmail.com , poštou na sídle spoločnosti EPM SYSTEMS s.r.o., Gazdovský rad 41, Šamorín 931 01 alebo telefonicky na čísle: +421 911 516 011.
V prípade, že si u nás prajete uplatniť niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované v rámci epmelektro.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.